21 Cdo 2926/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 369 odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006Sb., § 390 odst. 1 předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 2926/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce B. W. , zastoupeného Mgr. Jiřím Kabuďou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, 1. máje č. 741, proti žalovanému OKD, a.s., se sídlem v Karviné - Doly, Stonavská č. 2179, IČO 268 63 154, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 49/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. března 2015 č.j. 16 Co 17/2015-223, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.3.2015 č. j. 16 Co 17/2015-223 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, neboť namítá nesprávnost závěru, že v důsledku záchvatu, který prodělal dne 14.5.2009, u něj došlo ke změně poměrů), než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl také z důvodu, že neobsahuje konkrétní údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). Také z tohoto důvodu nelze v dovolacím řízení pro vymezené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 2. září 2015
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu