21 Cdo 2895/2014
Datum rozhodnutí: 25.09.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2895/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce Famade Prague s. r. o. se sídlem v Praze 4 Záběhlicích, Dunická č. 3143/4, IČO 24132021, zastoupeného Mgr. Radkou Mackovou, advokátkou se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Celetná č. 554/4, proti žalované V. N., zastoupené Mgr. Janem Novotným, advokátem se sídlem v Praze 1 - Josefově, Bílkova č. 132/4, o neúčinnost darovací smlouvy, vedené u Okresního soudu Praha východ pod sp. zn. 6 C 3/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2013 č. j. 24 Co 586/2013-68, takto:

Dovolání žalované se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 12. 2013 č. j. 24 Co 586/2013-68 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce přerušení řízení o odpůrčí žalobě podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. v případě, že v době rozhodování soudu o odpůrčí žalobě není pohledávka žalobce za dlužníkem ještě vymahatelná a že se žalobce domáhá přiznání této pohledávky v jiném řízení, srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2001 sp. zn. 21 Cdo 2285/2000, který byl uveřejněn pod č. 12 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. září 2014
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu