21 Cdo 2856/2013
Datum rozhodnutí: 26.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 2856/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce Ing. M. B. , zastoupeného JUDr. Karlem Uhlířem, advokátem se sídlem v Plzni, Husova č. 722/13, proti žalované J. H. , zastoupené Mgr. Martinem Pechem, advokátem se sídlem v Plzni, Malá č. 43/6, o 613.768,- Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 36 C 658/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. března 2013, č. j. 12 Co 3, 4/2013-254, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 6. 3. 2013, č. j. 12 Co 3, 4/2013-254, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. (dovolatelka toliko odkázala na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31. 12. 2012, aniž by vůbec vylíčila, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až § 238a o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu