21 Cdo 2795/2015
Datum rozhodnutí: 02.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 2795, 2796/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v insolvenční věci dlužnice SALEZA, a.s. (dříve SAZKA, a.s.) se sídlem v Praze 9, K Žižkovu č. 851, IČO 47116307, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 60 INS 628/2011, v řízení o žalobě pro zmatečnost podané insolvenčním věřitelem J. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. srpna 2011 č.j. 2 VSPH 1015/2011-B-511, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 36/2011, o dovoláních insolvenčního věřitele J. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. července 2013 č.j. 4 Co 72/2013-63 a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. března 2015 č.j. 4 Co 156/2014-118, takto:

I. Řízení o dovolání insolvenčního věřitele J. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. července 2013 č.j. 4 Co 72/2013-63 se zastavuje .
II. Řízení o dovolání insolvenčního věřitele J. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. března 2015 č.j. 4 Co 156/2014-118 se zastavuje .
III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovoláních insolvenčního věřitele J. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.7.2013 č.j. 4 Co 72/2013-63 a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.3.2014 č.j. 4 Co 156/2014-118 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil, neboť dovolatel, u něhož nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. září 2015 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu