21 Cdo 2789/2015
Datum rozhodnutí: 15.09.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 2789/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M. , o žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o nejasné žalobě pro zmatečnost vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 14 Nc 106/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 12 Co 557/2014-724, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 12 Co 557/2014-724, (jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 1. 10. 2014, č. j. 14 Nc 106/2008-697, kterým Okresní soud v Olomouci zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodl o náhradě nákladů řízení, a rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení), a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta Mgr. Františka Drlíka. Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. 2. 2015, č. j. 14 Nc 106/2008-764, soud žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznal a žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl [odvolání žalobce (mimo jiné) proti tomuto usnesení bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 29. 4. 2015, č. j. 12 Co 195, 196/2015-804, odmítnuto].

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč. U dovolatele přitom nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 958, 959, 960/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13. 8. 2015, č. j. 21 Cdo 2789/2015-849.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 12 Co 557/2014-724, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. září 2015 JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu