21 Cdo 2760/2009
Datum rozhodnutí: 07.07.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř.
21 Cdo 2760/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce B. V ., o nejasné podání, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 0 Nc 1021/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. února 2009 č.j. 19 Co 97/2009-42, 98/2008 takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. února 2009 č. j. 19 Co 97/2009-42, 98/2008, kterým bylo mimo jiné potvrzeno usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 11. 1. 2009 č. j. 0 Nc 1021/2008-33 ve výrocích, jimiž soud prvního stupně nevyhověl žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro řízení ve věci a návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků, a kterým bylo zároveň odmítnuto odvolání proti výroku, jímž soud prvního stupně nevyhověl návrhu žalobce na prodloužení lhůty k odstranění vad podání stanovené žalobci v usnesení ze dne 16. prosince 2008, č. j. 0 Nc 1021/2008-31 , podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Protože žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta a protože žalobce přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 19. 6. 009, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 7. července 2010

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu