21 Cdo 2758/2015
Datum rozhodnutí: 06.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř., § 18 obč. zák., § 43a odst. 1 obč. zák.21 Cdo 2758/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce J. Č. , zastoupeného Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vladislavova č. 1390/17, proti žalované Skanska a.s. se sídlem v Praze 4 - Chodov, Líbalova č. 1/2348, IČO 262 71 303, o 212.542,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 17/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2014 č.j. 62 Co 434/2014-168, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3.12.2014 č.j. 62 Co 434/2014-168 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že listina zaznamenávající průběh jednání škodní komise není návrhem smlouvy a nesouhlasí s hodnocením skutečností, na nichž odvolací soud založil závěr o tom, proč jednání žalované nelze považovat za rozporné s dobrými mravy; podstatou jeho námitek je nesouhlas s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a zejména, jak odvolací soud provedené důkazy hodnotil, předestírá vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje své vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 6. srpna 2015

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu