21 Cdo 2754/2013
Datum rozhodnutí: 04.11.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2754/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. B. , zastoupeného JUDr. Milošem Slabým, advokátem se sídlem v Mohelnici, Nádražní č. 381/9, proti žalované České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí se sídlem v Praze, Na Poříčním právu č. 376/1, IČO 005 51 023, o náhradu škody, za účasti České pojišťovny a. s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČO 452 72 956, jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 C 98/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. května 2013 č. j. 16 Co 50/2013-194, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.5.2013 č. j. 16 Co 50/2013-194 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.12.2008 sp. zn. 21 Cdo 2382/2008, který byl uveřejněn pod č. 22 v časopise Soudní judikatura, roč. 2011) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. listopadu 2013


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu