21 Cdo 2740/2013
Datum rozhodnutí: 04.10.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2740/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci zástavního věřitele V. M. , zastoupeného Mgr. Radkem Chocholou, advokátem se sídlem v Praze 8, Nad Rokoskou č. 10, proti zástavním dlužníkům 1) J. V. , zastoupenému Mgr. Ivo Kráčmarem, advokátem se sídlem v Olomouci, Táboritů č. 1, a 2) Š. N. , zastoupené JUDr. Petrem Konečným, advokátem se sídlem v Praze 2, V Tůních č. 1636/1, o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 C 157/2012, o dovolání zástavního věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. února 2013 č.j. 69 Co 748/2012-111, takto:

I. Dovolání zástavního věřitele se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání zástavního věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26.2.2013 č.j. 69 Co 748/2012-111 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.8.2011 sp. zn. 21 Cdo 4229/2009, který byl uveřejněn pod č. 31 v časopise Soudní judikatura, roč. 2012, a v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2013 sp. zn. 21 Cdo 200/2012) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání zástavního věřitele podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. října 2013
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu