21 Cdo 2737/2015
Datum rozhodnutí: 06.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1 a 2 o. s. ř., § 380 předpisu č. 262/2006Sb., § 106 odst. 4 věta první a druhá předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 2737/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně L. P. H. , zastoupené Mgr. Ing. Michaelou Šafářovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Záběhlická č. 3262/88a, proti žalované Základní škole Praha 3 , se sídlem v Praze 3, nám. Jiřího z Poděbrad č. 7, 8/1685, IČO 638 31 392, zastoupené Mgr. Pavlem Čálkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hornokrčská č. 707/7, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 20 C 121/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. ledna 2015 č.j. 23 Co 530/2014-210, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Pavla Čálka, advokáta se sídlem v Praze 4, Hornokrčská č. 707/7.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14.1.2015 č.j. 23 Co 530/2014-210 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod (dovolatelka zpochybňuje pouze skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že žalobkyně neprokázala, že dne 31.10.2011 na pracovišti utrpěla úraz a zpochybňuje správnost hodnocení důkazů odvolacím soudem), než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky dovolání odmítl také z důvodů, že neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.). Také z tohoto důvodu nelze v dovolacím řízení pro vymezené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 6. srpna 2015
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu