21 Cdo 2734/2015
Datum rozhodnutí: 19.08.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 2734/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti v Praze 2, Vyšehradská č. 427/16, o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 49/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. května 2015, č. j. 21 Co 190/2015-78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2015, č. j. 21 Co 190/2015-78 (jímž potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. 4. 2015, č. j. 17 C 49/2011-72, kterým byla zamítnuta žádost žalobce, aby mu byl ustanoven zástupce), a současně požádal (dle obsahu podání) o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.
U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.
Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2015, č. j. 21 Cdo 2734/2015-85.
Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 5. 2015, č. j. 21 Co 190/2015-78, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. srpna 2015
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu