21 Cdo 2732/2015
Datum rozhodnutí: 07.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 2732/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně QI investiční společnost, a.s. se sídlem v Praze 1, Rybná č. 682/14, IČO 27911497, zastoupené JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská č. 1053/21, proti žalované J. D. , zastoupené Mgr. Ladislavem Malečkem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Nerudova č. 1419/22, o 360.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 7 C 28/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. října 2014 č.j. 17 Co 11/2014-220, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.463,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Ladislava Malečka, advokáta se sídlem v Litoměřicích, Nerudova č. 1419/22.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7.10.2014 č.j. 17 Co 11/2014-220 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. srpna 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu