21 Cdo 2719/2014
Datum rozhodnutí: 07.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2719/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně E. J. , proti žalované TRANS spol. s r.o. se sídlem v Kutné Hoře, Potoční č. 208, IČO 48950963, zastoupené JUDr. Miroslavem Maškem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. č.3/319, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru a o náhradu mzdy, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 8 C 83/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. dubna 2013 č.j. 23 Co 121/2013-188, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16.4.2013 č.j. 23 Co 121/2013-188 podle ustanovení § 243c odst.3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. listopadu 2014

JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu