21 Cdo 2709/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první a § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 2709/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci zástavního věřitele HSBC Bank plc reg. č. 000014259 se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, London E14 5HQ, 8 Canada Square, podnikajícího v České republice prostřednictvím organizační složky HSBC Bank plc - pobočka Praha , odštěpný závod se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Na Florenci 2116/15, IČO 65997212, zastoupeného JUDr. Ivo Jandou, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Na Příkopě č. 854/14, proti zástavnímu dlužníkovi Vila Švédská Finance s. r. o. se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Švédská č. 635/8, IČO 28220463, zastoupenému JUDr. Janem Jiříčkem, advokátem se sídlem v Praze 8 - Ďáblicích, Legionářů č. 947/2b, o soudní prodej zástavy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 24 C 188/2012, o dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. dubna 2015, č. j. 18 Co 78/2015-80, takto:

Dovolání zástavního dlužníka se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání zástavního dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2015, č. j. 18 Co 78/2015-80, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (zástavní dlužník namítá jiné vady řízení, které podle jeho názoru měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, případně zmatečnostní vadu podle ustanovení § 229 odst. 3 o. s. ř.) a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. srpna 2015
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu