21 Cdo 2705/2015
Datum rozhodnutí: 30.07.2015
Dotčené předpisy: § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 2705/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobkyně A. V. , proti žalované JUDr. J. P. , notářce se sídlem v Přerově, Žerotínovo nám. č. 839/13, zastoupené JUDr. Stanislavou Bradovou, advokátkou se sídlem v Přerově, Kratochvílova č. 624/43, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 13 C 19/2013, o dovolání A. V. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 29. listopadu 2013, č. j. 69 Co 561/2013-44, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 29.11.2013, č.j. 69 Co 561/2013-44, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Podáním dovolání žalobkyni vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Okresní soud v Přerově usnesením ze dne 19.2.2014, č.j. 13 C 19/2013-61, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26.3.2014, č.j. 69 Co 80/2014-70 (která podle potvrzení ve spise nabyla právní moci dne 30.4.2014), rozhodl, že žalobkyni se nepřiznává osvobození od soudních poplatků , a Nejvyšší soud ČR řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 26.3.2014, č.j. 69 Co 80/2014-70, usnesením ze dne 27.3.2015, č.j. 21 Cdo 4636/2014-87 (které podle potvrzení ve spise nabylo právní moci dne 16.4.2015), zastavil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Ačkoliv u žalobkyně nejsou splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 občanského soudního řádu (u žalobkyně se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva), žalobkyně soudní poplatek z dovolání nezaplatila ve stanovené lhůtě ani

poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 22.4.2015, č.j. 13 C 19/2013-92.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2015

JUDr. Roman Fiala
předseda senátu