21 Cdo 2703/2013
Datum rozhodnutí: 17.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 2703/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobkyně I. G. , zastoupené JUDr. Dominikem Brůhou, advokátem se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 54/1107, proti žalované Fakultní nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem v Ostravě Porubě, 17. listopadu č. 1790, IČO 00843989, zastoupené JUDr. Miroslavem Richterem, advokátem se sídlem v Karviné Ráji, Ciolkovského č. 282/24, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 85 C 145/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. června 2013, č. j. 16 Co 241/2011-236, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Dominika Brůhy, advokáta se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 54/1107.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 6. 2013, č. j. 16 Co 241/2011-236, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2013


JUDr. Mojmír Putna předseda senátu