21 Cdo 2697/2015
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 30 předpisu č. 292/2013Sb.21 Cdo 2697/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného ve věci péče o nezletilou R. M. , zastoupenou R. R., vyšší soudní úřednicí Okresního soudu v Uherském Hradišti, jako opatrovnicí, dceru M. Z. a R. M. , zastoupeného JUDr. Richardem Novákem, advokátem se sídlem v Brně, Dvořákova č. 588/13, o zbavení rodičovské zodpovědnosti otce k nezletilé, o snížení výživného a úpravu styku, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. Nc 471/2000, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. ledna 2015, č. j. 59 Co 294/2010-599, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 1. 2015, č. j. 59 Co 294/2010-599, v části, v níž napadá výrok I. rozsudku odvolacího soudu v rozsahu, v němž potvrdil výrok II. rozsudku soudu prvního stupně, a v části, v níž napadá výrok II. rozsudku odvolacího soudu, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti té části rozsudku odvolacího soudu, jež byla vydána ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (ustanovení § 30 zákona č. 292/2013 Sb., zákona o zvláštních řízeních soudních).

Nejvyšší soud České republiky dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 1. 2015, č. j. 59 Co 294/2010-599, v části, v níž napadá výrok I. rozsudku odvolacího soudu v rozsahu, v němž potvrdil výrok I. rozsudku soudu prvního stupně, a v části, v níž napadá výrok III. rozsudku odvolacího soudu, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2016


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu