21 Cdo 2690/2013
Datum rozhodnutí: 09.10.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2690/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci žalobce České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží č. 390/42, IČ 69797111, proti žalovanému M. P. , zastoupenému JUDr. Jaroslavem Pakandlem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Hradební č. 548/3, o určení neexistence dědického práva, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 14 C 249/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. května 2013, č. j. 24 Co 181/2013-142, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění ( § 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2013, č. j. 24 Co 181/2013-142, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a byl v něm uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. října 2013
JUDr. Roman Fiala předseda senátu