21 Cdo 2656/2015
Datum rozhodnutí: 14.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 2656/2015


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě, tř. Čs. armády č. 1766, IČO 00043257, zastoupeného Mgr. Věrou Valnou, advokátkou se sídlem v Mostě, tř. Čs. armády č. 1766/84, proti žalovaným označeným jako " právní nástupci zůstavitelky A. H. , zemřelé dne 11. února 2009", o 56.073,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 22 C 351/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. listopadu 2014 č. j. 14 Co 595/2014-24, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.11.2014 č. j. 14 Co 595/2014-24 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.4.2015 sp. zn. 21 Cdo 1796/2014) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. září 2015 JUDr. Ljubomír D r á p a l
předseda senátu