21 Cdo 2625/2015
Datum rozhodnutí: 07.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21Cdo 2625/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně R. K. , zastoupené JUDr. Vlastimilem Marhanem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Střelecká č. 672/14, proti žalovanému J. H. , zastoupenému JUDr. Petrem Wildtem, Ph.D., advokátem se sídlem v Hradci Králové, Bohuslava Martinů č. 1038/20, o 262.806,- Kč s příslušenstvím, za účasti Kooperativa pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 47116617, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 94/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. prosince 2014 č.j. 20 Co 77/2013-124, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.790,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Petra Wildta, Ph.D., advokáta se sídlem v Hradci Králové, Bohuslava Martinů č. 1038/20.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.12.2014 č.j. 20 Co 77/2013-124 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (vznáší-li dovolatelka výhrady proti správnosti skutkových zjištění a proti hodnocení důkazů), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. srpna 2015
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu