21 Cdo 2625/2014
Datum rozhodnutí: 22.07.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 2625/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky č. 115, IČO 47452820, zastoupené JUDr. Petrem Gallatem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Filištínská č. 145, proti povinné Z. M. , za účasti manžela povinné Z. M., pro příslušenství, vedené u soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše, Exekutorský úřad Chrudim, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2013, č. j. 26 Co 561/2012-84, takto: Řízení o dovolání povinné se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2013, č. j. 26 Co 561/2012-84, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.); na výzvu soudního exekutora ze dne 27. 5. 2014 nepožádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a ve spisu soudního exekutora před uvedenou výzvou s poučením se žádná taková žádost dovolatelky nenachází.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. července 2014

JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu