21 Cdo 2601/2015
Datum rozhodnutí: 16.09.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 2601, 2602/2015


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně V. G. , proti žalovaným 1) L. M. , a 2) A. Š. , o 152.344,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 12. listopadu 2013, č. j. 59 Co 349/2013-481, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 6 C 22/97, o dovoláních žalovaného 1) proti usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. září 2014, č. j. 60 Co 409/2014-525, a ze dne 26. března 2015, č. j. 60 Co 560/2014-544, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalovaný 1) podal blanketní dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. 9. 2014, č. j. 60 Co 409/2014-525, a proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 26. 3. 2015, č. j. 60 Co 560/2014-544, a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Podáním obou dovolání vznikla žalovanému 1) povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2015, č. j. 21 Cdo 2601, 2602/2015-554.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaného 1) proti usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 29. 9. 2014, č. j. 60 Co 409/2014-525, a ze dne 26. 3. 2015, č. j. 60 Co 560/2014-544, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne16. září 2015
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu