21 Cdo 2599/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 2599/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce
B. V.
, o žalobách na obnovu řízení a pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 18. 8. 2008 č. j. 7 C 1413/2002-340, usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 18. 6. 2008 č. j. 7 C 1413/2002-335 a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 9. 2008 č. j. 29 Co 428,429/2008-348, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. Nc 1040/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. února 2009 č.j. 27 Co 73/2009-22, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků
nemá právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 19. 2. 2009 č. j. 27 Co 73/2009-22 potvrdil usnesení Okresního soudu Praha - západ ze dne 28. 1. 2009 č. j. 0 Nc 1040/2008-17, jímž byla odmítnuta žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost "vedená u zdejšího soudu pod sp. zn. Nc 1040/2008" a jímž bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.


Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Protože žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta a protože žalobce přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 10. 6. 2009, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a nikomu jinému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2010


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu