21 Cdo 2540/2013
Datum rozhodnutí: 04.11.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2540/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce L. N. , proti žalované České republice Ministerstvu obrany se sídlem v Praze 6, Tychonova č. 0/1, IČO 60162694, o 63.196,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp.zn. 19 C 237/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. března 2013 č.j. 62 Co 527/2012-214, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2013 č.j. 62 Co 527/2012-214 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.11.2003 sp. zn. 21 Cdo 210/2003) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. listopadu 2013


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu