21 Cdo 2515/2015
Datum rozhodnutí: 07.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 2515/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Ing. A. T. , zastoupeného JUDr. Karlem Baborákem, advokátem se sídlem v Chocni, Palackého č. 349, proti žalovanému Řízení letového provozu České republiky , státnímu podniku (ŘLP ČR, s.p.) se sídlem v Jenči, Navigační č. 787, IČO 49710371, zastoupenému JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská č. 481/12, o 107.260,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 5 C 62/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2015 č.j. 62 Co 429/2014-353, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 6.310,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. PhDr. Oldřicha Choděry, advokáta se sídlem v Praze 2, Jugoslávská č. 481/12.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28.1.2015 č.j. 62 Co 429/2014-353 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (žalobce sice v dovolání namítá nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem, z vylíčení dovolacího důvodu však vyplývá, že nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů), a neobsahuje v rozporu s ustanovením § 241a odst.2 o.s.ř. údaje o tom, v čem žalobce spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014]; v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. srpna 2015

JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu