21 Cdo 2501/2014
Datum rozhodnutí: 30.07.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 218 písm. b) o. s. ř.21 Cdo 2501/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou ve věci žalobkyně E. B. , proti žalovanému NOVÁK - papír, s.r.o. se sídlem ve Stradonicích č. 139, 440 01 Peruc, IČO 25479831, o nejasné podání, označené jako žaloba o plnění povinností podle usnesení Okresního soudu v Lounech ze dne 26. 9. 2012, č. j. 26 E 454P2012 -10 , vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 1 C 128/2013, o dovolání JUDr. Ing. E. B., proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. prosince 2013, č. j. 14 Co 1072/2013 - 12, takto: I. Dovolání JUDr. Ing. E. B. se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání JUDr. Ing. E. B. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. prosince 2013, č. j. 14 Co 1072/2013 - 12, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, neboť není k podání dovolání oprávněn (subjektivně legitimován), když nebyl účastníkem řízení v projednávané věci a napadené rozhodnutí se nedotýká jeho práv a povinností.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. července 2014

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu