21 Cdo 25/2014
Datum rozhodnutí: 11.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 25/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce V. D. , zastoupeného PhDr. Mgr. Janou Koutnou, advokátkou se sídlem v Domažlicích, Kostelní č. 1, proti žalované České republice - Ministerstvu obrany se sídlem v Praze 6, Tychonova č. 0/1, IČO 601 62 694, o 281.310,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp.zn. 19 C 131/2012, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2013 č. j. 62 Co 356/2013-45, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2013 č. j. 62 Co 356/2013-45 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu o tom, že pro řízení ve věcech služebního poměru (vojáka z povolání) není dána pravomoc soudu, je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2010 sp. zn. 21 Cdo 569/2009, který byl uveřejněn v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. C 8243, sv. 11, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 1. 2014 sp. zn. 21 Cdo 2766/2013 obdobně) , a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. března 2014

JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu