21 Cdo 2485/2014
Datum rozhodnutí: 07.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 52 písm. c) předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 2485/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně R. T., zastoupené JUDr. Dominikem Brůhou, Ph. D., advokátem se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 1107/54, proti žalované Fakultní nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci se sídlem v Ostravě Porubě, 17. listopadu č. 1790/5, IČO 00843989, zastoupené JUDr. Miroslavem Richterem, advokátem se sídlem v Karviné-Ráji, Ciolkovského č. 282/24, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 148/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 16 Co 170/2013-94, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 2013, č. j. 16 Co 170/2013-94, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [ke splnění předpokladů pro podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, zejména k otázce rozlišení mezi jednotlivými druhy rozhodnutí zaměstnavatele (nebo příslušného orgánu) a příčinné souvislosti mezi nadbytečností zaměstnance a rozhodnutím zaměstnavatele o změně technického vybavení, srov. právní názor vyjádřený v obdobné věci v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2013, sp. zn. 21 Cdo 444/2012] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

V části, v níž dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. [dovolatelka rovněž zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že výpověď z pracovního poměru daná žalobkyni dopisem žalované ze dne 23. 2. 2009 je neplatná, neboť žalobkyně se právě a jen v příčinné souvislosti s rozhodnutím o změně technického vybavení (přístrojového vybavení) ze dne 19. 1. 2009 nestala nadbytečnou ], dovolání trpí nedostatkem, pro který nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. října 2014

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu