21 Cdo 2483/2013
Datum rozhodnutí: 24.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2483/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce International Trade & Economic Services s. r. o. se sídlem v Praze 4 Točné, Ke Spálence č. 8/210, IČO 26447932, zastoupeného H. N., proti žalovanému ALPINE Bau CZ s. r. o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova č. 613/13, IČO 45192286, zastoupenému JUDr. Olgou Humlovou, CSc., LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Platnéřská č. 191/4, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 Cm 168/2006, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. března 2013 č. j. 3 Cmo 391/2012-207, takto:

Dovolání žalovaného se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 3. 2013 č. j. 3 Cmo 391/2012-207 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu