21 Cdo 2473/2015
Datum rozhodnutí: 19.08.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.



21 Cdo 2473/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobkyně I. Š. , proti žalovanému JUDr. S. P. , advokátovi se sídlem v Řehenicích, Malešín č. 10, o 145.350,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 17. července 2012, č. j. 60 Co 203/2012-62, ve spojení s usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 8. března 2012, č. j. 10 Nc 405/2011-29, vedené u Okresního soudu v Zlíně pod sp. zn. 10 C 336/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 26. listopadu 2014, č. j. 59 Co 271/2014-198, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):



Žalobkyně podala dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 26. 11. 2014, č. j. 59 Co 271/2014-198, a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Podáním dovolání vznikla žalobkyni povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků 10.000,- Kč.

U dovolatelky nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatelka však dosud nezaplatila soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byla vyzvána usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2015, č. j. 21 Cdo 2473/2015-308.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 26. 11. 2014, č.j. 59 Co 271/2014-198, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. srpna 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu