21 Cdo 2432/2013
Datum rozhodnutí: 18.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2432/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce R. K. , zastoupeného JUDr. Pavlem Kvíčalou, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka č. 195/18, proti žalovanému J. J. , zastoupenému Mgr. Lenkou Piknovou, advokátkou se sídlem v Brně, Veselá č. 237/37, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 277/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. března 2013 č.j. 49 Co 21/2011-159, takto: I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13.3.2013 č. j. 49 Co 21/2011-159 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý předseda senátu