21 Cdo 2431/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 2431/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. S. , zastoupeného JUDr. Klárou Mottlovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Freyova č. 27, proti žalovaným 1) E. S., a 2) Ing. J. P., o obnovu řízení, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 8. 2012 č. j. Ncp 1062/2012-149, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 27 C 234/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. května 2013 č. j. Nc 128/2013-163, takto:

Dovolání žalobce se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 5. 2013 č. j. Nc 128/2013-163, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.8.2012 č.j. Ncp 1062/2012-149, kterým bylo rozhodnuto tak, že k projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni podle ustanovení § 235a o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 228 odst. 1 o.s.ř. je příslušný soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, a že po právní moci usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 1, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť pro projednání žaloby pro zmatečnost proti usnesení, jímž nadřízený vrchní soud rozhodl o tom, které soudy jsou v prvním stupni příslušné k projednání a rozhodnutí věci, občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu a nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, pro něž soud řízení zastaví; rozhodnutí vrchního soudu je tedy v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2013
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu