21 Cdo 2387/2013
Datum rozhodnutí: 04.02.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3, věta druhá o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2387/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce J. M. , zastoupeného Mgr. Marianem Francem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova č. 796/10, proti žalovanému Plzeňskému Prazdroji, a.s. se sídlem v Plzni, U Prazdroje č. 7, IČO 453 57 366, zastoupenému JUDr. Ing. Ondřejem Havránkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí č. 2097/10, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 39 C 359/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. března 2013 č. j. 13 Co 654/2009-231, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 3. 2013 č.j. 13 Co 654/2009-231 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. února 2014

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu