21 Cdo 2379/2011
Datum rozhodnutí: 03.11.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
21 Cdo 2379/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce JUDr. F. K. , proti žalované České republice Ministerstvu zahraničních věcí se sídlem v Praze 1, Loretánské nám. č. 101/5, IČO 45769851, o úpravu obsahu potvrzení o zaměstnání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 38 C 54/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2011 č.j. 68 Co 474/2010-162, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
Dovolání, které žalobce podal proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.1.2011 č.j. 68 Co 474/2010-162, vzal podáním ze dne 7. 9. 2011 zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo, a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. listopadu 2012

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r. předseda senátu