21 Cdo 2375/2015
Datum rozhodnutí: 19.08.2015
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 2375/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce R. P. , o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 12. září 2013, č. j. 14 C 26/2013-17, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 C 190/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 31. března 2014, č. j. 12 Co 103/2014-15, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 31. 3. 2014, č. j. 12 Co 103/2014-15 (jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 7. 2. 2014, č. j. 14 C 190/2013-9, kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a nebylo vyhověno jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě pro zmatečnost proti usnesení Okresního soudu v Šumperku č. j. 14 C 26/2013-17 ), a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta Mgr. Michala Zahnáše.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

Protože dovolatel, u něhož nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť se u něj jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, dosud nezaplatil soudní poplatek za dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2015, č. j. 21 Cdo 2375/2015-54, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 31. 3. 2014, č. j. 12 Co 103/2014-15 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. srpna 2015
JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu