21 Cdo 2373/2014
Datum rozhodnutí: 14.08.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2373/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce P. B. , zastoupeného JUDr. Vlastimilou Kaufmannovou, advokátkou se sídlem v Praze 4 - Nuslích, Na Pankráci č. 1618/30, proti žalovanému Továrna na dokonalé programy, s. r. o. se sídlem v Praze 4, Bohuňova č. 1366, IČO 45272638, zastoupenému JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem v Praze 2 Novém Městě, Botičská č. 1936/4, o 48.085,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 37/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2013 č. j. 62 Co 523/2012-124, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.790,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Vlastimily Kaufmannové, advokátky se sídlem v Praze 4 - Nuslích, Na Pankráci č. 1618/30.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2013 č. j. 62 Co 523/2012-124 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel nesouhlasí se skutkovým závěrem odvolacího soudu, že mezi žalobcem a žalovaným byla uzavřena dohoda o přiznání odměny žalobci ve výši 50.000,- Kč, a s hodnocením důkazů, na jehož základě odvolací soud k tomuto skutkovému závěru dospěl, a namítá vadu řízení spočívající v tom, že soudy ve svých rozsudcích náležitě neodůvodnily, proč neprovedly další důkazy navržené žalovaným), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. srpna 2014

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu