21 Cdo 2370/2014
Datum rozhodnutí: 18.09.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 2370/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce J. K. , zastoupeného JUDr. Wieslawem Firlou, advokátem se sídlem v Havířově, U Stromovky č. 1501/11, proti žalovanému V. Š. , zastoupenému JUDr. Martinem Schulhauserem, advokátem se sídlem v Karviné Fryštátě, Karola Śliwky č. 125/20, o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 22 C 16/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. ledna 2014, č. j. 71 Co 5/2014-46, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 1. 2014, č. j. 71 Co 5/2014-46, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2014

JUDr. Mojmír Putna předseda senátu