21 Cdo 2348/2015
Datum rozhodnutí: 27.08.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 107a o. s. ř.21 Cdo 2348/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobkyně SIBERIA s.r.o. se sídlem v Prešově, Tkáčska č. 6507/2, Slovenská republika, IČO 36479802, proti žalované BANCROFT SERVICES UK LIMITED se sídlem v Londýně, Queens Grove Road č. 28, Chingford, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 4338949, zastoupené Mgr. Ing. Antonínem Továrkem, advokátem se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše č. 1844/28, o 174.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 17 C 25/2012, o dovolání žalobkyně a Ing. M. O., MBA, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Radilem, advokátem se sídlem v Praze 6, Liborova č. 405/14, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. června 2014 č.j. 39 Co 274/2014-98, takto:

Dovolání žalobkyně a Ing. M. O., MBA, se odmítají .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobkyně a Ing. M. O., MBA, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23.6.2014 č.j. 39 Co 274/2014-98 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.3.2004 sp. zn. 21 Cdo 2659/2003, které bylo uveřejněno pod č. 88 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.11.2009 sp. zn. 21 Cdo 3428/2008, v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.9.2012 sp. zn. 21 Cdo 786/2011, v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.10.2009 sp. zn. 30 Cdo 5071/2007, příp. v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.11.2014 sp. zn. 21 Cdo 389/2014, který byl uveřejněn pod č. 51 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně a Ing. M. O., MBA, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.
Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. srpna 2015 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu