21 Cdo 2337/2013
Datum rozhodnutí: 11.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 01.01.201321 Cdo 2337/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce J. K. , zastoupeného Mgr. Jurajem Koprdou, advokátem se sídlem v Praze 2, Korunní č. 957/35, proti žalovanému ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. se sídlem v Praze 3, Vinohradská č. 2828/151, IČO 27069231, zastoupenému Mgr. Dušanem Kmochem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. č. 2097/10, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 20 C 186/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2013 č.j. 23 Co 466/2012-125, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.175,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Dušana Kmocha, advokáta se sídlem v Praze 2, Karlovo nám. č. 2097/10.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28.1.2013 č.j. 23 Co 466/2012-125 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2013
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu