21 Cdo 230/2017
Datum rozhodnutí: 02.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 230/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce J. K., proti žalované Z. D. , o žalobě pro zmatečnost, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 24 C 314/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. října 2016, č. j. 11 Co 395/2016-756, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2016, č. j. 11 Co 395/2016-756, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. března 2017


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D předseda senátu