21 Cdo 229/2014
Datum rozhodnutí: 08.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.21 Cdo 229/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. Z. , zastoupeného Mgr. Alexandrou Langošovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Pavelčákova č. 444/20, za účasti " Ministerstva práce a sociálních věcí se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu č. 376/1, IČO 00551023", o přiznání náhrady při platební neschopnosti zaměstnavatele, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 C 103/2012, o dovolání "Ministerstva práce a sociálních věcí" proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26. září 2013 č.j. 69 Co 335/2013-67, takto:

I. Dovolání Ministerstva práce a sociálních věcí se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání Ministerstva práce a sociálních věcí proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 26.9.2013 č.j. 69 Co 335/2013-67 podle ustanovení § 243c odst.1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění (náhradě nákladů řízení) nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst.1 písm.c) o.s.ř. - srov. též právní názor uvedený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2013 sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, které bylo uveřejněno pod č. 80 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2013].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. dubna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu