21 Cdo 2281/2009
Datum rozhodnutí: 23.09.2010
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. b) o. s. ř., § 238a odst. 2 o. s. ř., § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 2281/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny ve věci žalobkyně J. D. , zastoupené JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Škroupova č. 1114/4, proti žalovaným 1) V. D. a 2) A. M. , zastoupené JUDr. Milanem Ostřížkem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Stodolní č. 26, o určení vlastnického práva, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. května 2007, č. j. 42 Co 43/2007-490, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 25 C 14/2007, o dovolání žalované 2) proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. února 2009, č. j. 1 Co 97/2008-89, takto:
Dovolání žalované 2) se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 12.5.2006, č.j. 64 C 188/97-428, opraveným usnesením ze dne 15.12.2006, č.j. 64 C 188/97-474, určil, že žalobkyně je spoluvlastníkem v rozhodnutí popsané nemovitosti v rozsahu id. 1 a žalovaný 1) je spoluvlastníkem této nemovitosti v rozsahu id. 1 (výrok I.); současně rozhodl, že pokud se žalobkyně domáhala určení, že je spoluvlastníkem předmětné nemovitosti v rozsahu jedné id. 1, žaloba se v rozsahu jedné id. 1 nemovitosti patřící žalované 2) zamítá (výrok II.).

Usnesením ze dne 21.5.2007, č.j. 42 Co 43/2007-490, Krajský soud v Ostravě odvolání žalobkyně i žalovaného 1) odmítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.5.2007, č.j. 42 Co 43/2007-490, podala žalobkyně žalobu pro zmatečnost.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8.1.2008, č.j. 25 C 14/2007-33, opraveným usnesením ze dne 24.1.2008, č.j. 25 C 14/2007-40, a usnesením ze dne 12.2.2008, č.j. 25 C 14/2007-53, usnesení napadené žalobou pro zmatečnost ve vztahu k žalobkyni zrušil.


K odvolání žalované 2) Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 4.2.2009, č.j. 1 Co 97/2008-89, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Dovolání žalované 2) proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4.2.2009, č.j. 1 Co 97/2008-89, není přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b/, § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. b/, § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.11.1998, sp. zn. 20 Cdo 917/98, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 31, roč. 2001; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.6.2004, sp. zn. 29 Odo 310/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 46, roč. 2005; usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.10.2009, sp. zn. 21 Cdo 825/2008) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam (§ 238a odst. 1 písm. b/, § 238a odst. 2 a § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované 2) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud také o nákladech tohoto dovolacího řízení
(§ 235i odst. 1, § 243d odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2010

JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu