21 Cdo 2279/2015
Datum rozhodnutí: 20.08.2015
Dotčené předpisy: § 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991Sb., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 2279, 2299, 2300, 2301/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M. , o nejasných podáních žalobce ze dne 20. března 2009 a ze dne 14. ledna 2011, označených jako žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 32 Nc 1154/2009, o dovoláních žalobce proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2014, č. j 55 Co 306/2014-330, ze dne 20. února 2013, č. j. 55 Co 567/2012-179, ze dne 10. června 2013, č. j. 55 Co 184/2013-201, a ze dne 10. února 2014, č. j. 55 Co 1/2014-264, takto:

Dovolací řízení se zastavují .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobce podal dovolání proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2014, č. j. 55 Co 306/2014-330, ze dne 20. 2. 2013, č. j. 55 Co 567/2012-179, ze dne 10. 6. 2013, č. j. 55 Co 184/2013-201, a ze dne 10. 2. 2014, č. j. 55 Co 1/2014-264, a požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Podáním dovolání (každého z nich) vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků u každého dovolání 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 958, 959, 960/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatky z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2015, č. j. 21 Cdo 2279, 2298, 2299, 2300, 2301/2015-368.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2014, č. j. 55 Co 306/2014-330, ze dne 20. 2. 2013, č. j. 55 Co 567/2012-179, ze dne 10. 6. 2013, č. j. 55 Co 184/2013-201, a ze dne 10. 2. 2014 č. j. 55 Co 1/2014-264, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení vystupoval pouze žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. srpna 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu