21 Cdo 2279/2010
Datum rozhodnutí: 24.03.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b o. s. ř.
21 Cdo 2279/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce JUDr. J. S.a , advokáta se sídlem v Šumperku, Starobranská č. 4, proti žalovanému R. P. , o zaplacení 8.715,30 Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení podané žalovaným proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 27. února 2007, č.j. 12 Nc 21/2007-90, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 129/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 28. března 2008, č.j. 69 Co 202/2008-27, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28.3.2008, č. j. 69 Co 202/2008-27, zrušil usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 20.12.2007, č. j. 8 C 129/2007-17, kterým soud prvního stupně zastavil řízení o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení, a řízení zastavil. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Žalovaný ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 22.3.2010, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaného aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., neboť dovolatel s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobci v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. března 2011

JUDr. Roman Fiala, v. r.