21 Cdo 2275/2013
Datum rozhodnutí: 24.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2275/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce AGENTURA ZVUK, s. r. o. se sídlem v Chýnově, Spojovací č. 482, IČO 26042355, zastoupeného JUDr. Františkem Hanouskem, advokátem se sídlem v Táboře, Budějovická č. 1413, proti žalovanému J. M. , zastoupenému JUDr. Ladislavem Novotným, advokátem se sídlem v Táboře, tř. 9. května č. 1282/6, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 88/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 8. března 2013 č. j. 15 Co 22/2013-167, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 8. 3. 2013 č. j. 15 Co 22/2013-167 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a pro tyto nedostatky nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu