21 Cdo 2271/2011
Datum rozhodnutí: 26.01.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
21 Cdo 2271/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. Š. , zastoupeného Mgr. Lenkou Korečkovou, advokátkou se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Sokolovská č. 1494, proti žalovanému PARABIT Technologies, s. r. o. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Zbuzany č. 307, IČO 47450118, zastoupenému Mgr. Danielem Kučerou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Jeronýmova č. 814, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 4 C 134/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. dubna 2007, č. j. 24 Co 609/2006-326, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.): Dovolání, které žalobce podal proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 4. 2007, č. j. 24 Co 609/2006-326, vzal podáním ze dne 25. 5. 2011 a ze dne 27. 5. 2011 (obou doručených Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou dne 27. 5. 2011) zcela zpět. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. (ve znění účinném do 30. 6. 2009) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. ledna 2012 JUDr. Mojmír Putna, v. r. předseda senátu