21 Cdo 2264/2013
Datum rozhodnutí: 18.09.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 a 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 2264/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobkyně Mgr. T. T. , zastoupené JUDr. Kamilem Kalvodou, advokátem se sídlem v Boskovicích, Sokolská č. 221/13, proti žalované Základní umělecké škole, Velké Opatovice , okres Blansko , se sídlem ve Velkých Opatovicích, Pod Strážnicí č. 499, IČO 00840246, zastoupené JUDr. Drahomírem Krátkým, advokátem se sídlem v Prostějově, Poděbradovo nám. 1374/8a, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 12 C 158/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. března 2013 č.j. 49 Co 65/2012-385, takto:
I. Dovolání žalované se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Kamila Kalvody, advokáta se sídlem v Boskovicích, Sokolská č. 13.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 3. 2013, č. j. 49 Co 65/2012-385, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 18. září 2013
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu