21 Cdo 226/2014
Datum rozhodnutí: 04.03.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013



21 Cdo 226/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce P. K. , zastoupeného JUDr. Františkem Steidlem, advokátem se sídlem v Klatovech, Randova č. 204, proti žalovanému Trans World Hotels & Entertainment, a. s. (dříve AMERICAN CHANCE CASINOS a. s. ) se sídlem v České Kubici č. 64, IČO 64358267, zastoupenému JUDr. Janou Kopáčkovou, advokátkou se sídlem v Domažlicích Týnském Předměstí, Prokopa Velikého č. 572, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 3 C 28/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. září 2013 č. j. 13 Co 154/2013-77, takto:

Dovolání žalobce se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 9. 2013 č. j. 13 Co 154/2013-77 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (ke skutkovému vymezení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem a k výkladu tohoto projevu vůle srov. při obdobné právní úpravě v předchozím zákoníku práce například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 1996 sp. zn. 2 Cdon 198/96, který byl uveřejněn pod č. 35 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998, nebo rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 1. 2002 sp. zn. 21 Cdo 2374/2000) a není důvod, aby rozhodné právní otázky byly posouzeny jinak.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. března 2014

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu