21 Cdo 2251/2002
Datum rozhodnutí: 14.04.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 2251/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce J. T., zastoupeného advokátem, proti žalované C. Č. r., k.s., zastoupené advokátkou, o určení platnosti dohody o skončení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 13 C 154/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2002, č. j. 18 Co 67/2002-65, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2002, č. j. 18 Co 67/2002-65, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 19. 7. 2001, č. j. 13 C 154/2000-46, ve věci samé, není podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. přípustné, neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.) odvolací soud vyřešil otázku naléhavého právního zájmu na určení [§ 80 písm. c) o.s.ř.] konformně s konstantní judikaturou (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 1997, sp.zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod číslem 21, ročník 1997, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1618/2000, uveřejněný pod č. 51 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2002). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. dubna 2003

JUDr. Mojmír Putna,v.r.

předseda senátu