21 Cdo 2249/2014
Datum rozhodnutí: 19.08.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 2249/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci zástavního věřitele K. P., zastoupeného JUDr. Martinem Buriánem, advokátem se sídlem v Brně, Veselá č. 164/14, proti zástavnímu dlužníku MAJOR REAL s.r.o. se sídlem v Praze 5 - Smíchově, Holečkova č. 619/59, IČO 24288730, zastoupenému Mgr. Pavlínou Řehovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, Zarámí č. 4077, o soudní prodej zástavy, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp.zn. 28 Nc 202/2012, o dovolání zástavního dlužníka a společnosti IMMPROP s.r.o. se sídlem v Napajedlech, Svatoplukova č. 63, IČO 27667812, zastoupené Mgr. Pavlínou Řehovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, Zarámí č. 4077, proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. července 2013 č.j. 59 Co 77/2013-81, takto:

I. Dovolání zástavního dlužníka a společnosti IMMPROP s.r.o. se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání zástavního dlužníka a společnosti IMMPROP s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19.7.2013 č.j. 59 Co 77/2013-81, jímž bylo odmítnuto odvolání společnosti IMMPROP s.r.o. proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 18.12.2012 č.j. 28 Nc 202/2012-48 z důvodu, že bylo podáno někým, kdo k němu nebyl oprávněn, podle ustanovení § 243c odst.1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst.1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony)].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. srpna 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu